Szkoła im.

Prezydenta

Ryszarda Kaczorowskiego

w Londynie