Podręczniki i lektury

Szkoła realizuje Podstawę Programową dla szkół sobotnich.  Jest ona opracowana na podstawie Podstawy Programowej obowiązującej w szkołach w Polsce.

Program dotyczy kręgów tematycznych, który w klasach edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3) nosi tytuł Rok Polski i zawiera 35 tematów odnoszących się nauki do języka polskiego, literatury, kultury, historii, geografii Polski.

Powyższe podręczniki charakteryzuje nowa metodyka nauczania języka polskiego przez aktywne zaangażowanie ucznia.   Oprócz podręcznika nauczyciele korzystają z materiałów własnych, specjalnie przygotowanych dla uczniów swojej klasy.

Lokomotywa – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Klasa III

Między nami – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Klasa IV/V/VI/VII

Lektury są dobierane są zgodnie z Podstawą Programową.

Dodatkowo uczniowie czytają polską poezję i biorą udział w konkursie recytatorskim.

Lektury to m.in.

Legendy i baśnie polskie

Poezja Tuwima, Brzechwy,

K. Makuszyński – Akademia Pana Kleksa

H. Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy, Latarnik

A Mickiewicz  - Pan Tadeusz

Poezja Norwida

oraz książki współczesnych autorów.

  Szkoła im.

Prezydenta

Ryszarda Kaczorowskiego

w Londynie