Kadra i zarząd szkoły

Zarząd szkoły: 

Beata Howe – dyrektor

Krzysztof Rybarczyk – sekretarz szkoły

Elżbieta Gonicka – przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Barbara Oska - Sharman – skarbnik

Magdalena Kapuścińska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Marek Wiśniewski – zastępca Przewodniczącej Rady

Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele są wykwalifikowanymi pedagogami. Dodatkowo uczęszczają na warsztaty doskonalenia zawodowego w celu zdobycia umiejętności nauczania dzieci dwujęzycznych.

Obecna lista pedagogów:

Klasa 1 – mgr Sylwia Pawłowska

Klasa 2 – mgr Joanna Różycka - Kaczmarczyk

Klasa 3 – mgr Elżbieta Gonicka

Klasa 4 – mgr Dorota Bajaka

Klasa 5 – mgr Agnieszka Kruszczyńska

Klasa 6 – mgr Małgorzata Wierzbicka

                       Sylwia Kosiec

                       Anna Bielska – asystentka/wolontariusz

A Level – mgr Beata Howe

  Szkoła im.

Prezydenta

Ryszarda Kaczorowskiego

w Londynie