O naszej szkole

Beata Howe, Dyrektor

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci w wieku 4-18 lat Realizujemy program szkoły podstawowej i częściowo średniej. Oferujemy również klasy przygotowujące młodzież do egzaminów GCSE, AS/ALEVEL-Polish – matury w angielskim systemie edukacyjnym. Punkty otrzymane za zdane egzaminy liczą się przy składaniu dokumentów na studia w Wielkiej Brytanii.
Lekcje mają miejsce w każdą sobotę w godz. 9.00 – 13.30. Dzień szkolny rozpoczyna się apelem, po którym uczniowie udają się na lekcje. Po lekcjach odbywają się zajęcia dodatkowe (plastyka, śpiew). Realizacja zajęć jest uzależniona od ilości dzieci chętnych do brania w nich udziału.
Świadectwa otrzymane w szkole im. Prezydenta R. Kaczorowskiego są uznawane w szkołach w Polsce.
Nasza szkoła należy do parafii przy kościele p.w. św.Andrzeja Boboli. Zachęcamy rodziców i dzieci do uczestniczenia w szkolnej mszy św. w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Dzieci i rodzice czynnie uczestniczą we mszy – dzieci niosą dary i czytają Słowo Boże. Ks.proboszcz Marek Reczek zaszczyca szkołę swoim uczestnictwem w wydarzeniach i uroczystościach szkolnych.
Szkoła uczy i wychowuje w duchu polskości i umiłowania Ojczyzny poprzez nauczanie języka polskiego i przedmiotów ojczystych (historia, geografia, religia).
Szkoła dba również o integrację uczniów w nowym kraju poprzez lekcje pokazujące wspólne wartości europejskie i duży wkład Polski w rozwój cywilizacji europejskiej. Ważnym celem nauczania jest przekazanie uczniom wielkiego dorobku Polaków żyjących dawniej i obecnie w Wielkiej Brytanii i innych krajach poza granicami Kraju. Uczniowie biorą udział w wycieczkach do muzeów i miejsc upamiętniających obecność Polaków na Wyspach.
Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych i ukierunkowanych przedmiotowo nauczycieli i dba aby nauczyciele ustawicznie ulepszali swój warsztat.
Szkoła włącza uczniów w szersze ramy życia polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii i zachęca uczniów i ich rodziny do uczestnictwa w ważnych wydarzeniach związanych z historią naszego Kraju.
Nauka w szkole obejmuje również rozwijanie zamiłowania do polskiej muzyki i sztuki.
Nowoczesne, wygodne i przestrzenne klasy w szkole Phoenix Academy pozwalają na lekcje w warunkach wielce dogodnych do nauki. W czasie przerw uczniowie spędzają czas na świeżym powietrzu, na bezpiecznym i wyposażonym w gry boisku.

  Szkoła im.

Prezydenta

Ryszarda Kaczorowskiego

w Londynie