Patron szkoły

Ryszard Kaczorowski – herbu Jelita (ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku). Ostatni prezydent RP na Uchodźstwie w Londynie.


We wczesnej młodości działał w białostockim oddziale Szarych Szeregów. Po raz pierwszy śmierć zajrzała mu w oczy, gdy w lipcu 1940 r. jako 21-letni młodzieniec został aresztowany przez NKWD za udział w konspiracji. Wówczas białoruski sąd skazał go na karę śmierci. Wtrącono go do celi śmierci, w której spędził 100 dni. W 1941 r. wyrok zamieniono mu na 10 lat łagrów. Trafił na Kołymę do kopalni złota Duskanja.
Wówczas o tym miejscu mówiło się Dolina Śmierci. Przetrwał najcięższe więzienne warunki, pracę od świtu do nocy. Dzienne normy, nakazywały każdemu osadzonemu wykopanie 4 m sześciennych ziemi, co było trudne ze względu na lód, którym skuta była na głębokości poniżej 30 cm. Tak było przez kilka miesięcy. Z Kołymy udało mu się wydostać na mocy amnestii dla polskich więźniów jeszcze w 1941 r. W 1942 r. dostał się do Armii Polskiej, która formowała się w ZSRR pod dowództwem gen. Andersa. Jako żołnierz 2. Korpusu przeszedł szlak bojowy (przez ówczesną Persję, do Włoch – walczył m. in. pod Monte Casino – tam otarł się o śmierć po raz kolejny).
Był wzorem Polaka oddanego ojczyźnie, rodzinie, bliskim. Harcerstwo i jego idealy nadały charkter postępowaniu Prezydenta Kaczorowskiego. Wyznawane wartości uczyniły z niego człowieka prawego, walecznego, wytrwałego w swoich poczynaniach, wiernego rodzinie i przyjaciołom.


Mówił:
“Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”.


“ (…) W czasach pokoju dbałość o honor jest tak samo potrzebna jak w czasach zagrożenia. Nie dawać sobie przyzwolenia na czynienie niegodziwości bliźnim – to też przecież jest przejaw honoru. Nie pozwalać sobą pomiatać- tu też daje o sobie znać honor. (…) Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W zjednoczonej Europie Polacy nie przestają być narodem, wręcz przeciwnie – zostaliśmy wyraźnie dostrzeżeni. Pojawiły się nowe, wielkie perspektywy i wyzwania. Stając przed nimi, musimy pamiętać, czym dla nas jest honor.”

(…) “Mam dwie takie pamiątki, bardzo dla mnie ważne, które czekają na to, żebym zabrał je ze sobą do grobu”. – To skała z Monte Cassino i garść ziemi spod dębów w parku na Zwierzyńcu. Tych dębów, które tworzą pomnik Konstytucji 3 Maja i pod którymi kilkadziesiąt lat temu składałem przyrzeczenie harcerskie”.


Ryszard Kaczorowski pełnił funkcję Prezydenta na Uchodźstwie w Londynie nieco ponad rok (1989-1990). Pod koniec 1990 r., na Zamku Królewskim w Warszawie, przekazał insygnia i urząd prezydentowi Lechowi Wałęsie – to był jego pierwszy pobyt w Polsce po ponad 50 latach.
Po złożeniu urzędu Ryszard Kaczorowski nadal czynnie działał w sferze publicznej i społecznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Był doktorem honoris causa czterech uczelni, uhonorowano go również wieloma odznaczeniami m.in. Orderem Orła Białego, przyznanym przez Jana Pawła II Wielkim Krzyżem Orderu Piano oraz otrzymanym od królowej Elżbiety II honorowym tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Św. Michała i Św. Jerzego.


Ryszard Kaczorowski Prezydent RP na Uchodźstwie zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.


Dla dzieci i młodzieży w szkole jego imienia pozostanie on wzorem cnót Polaka, harcerza. Będzie inspiracją jak żyć godnie, zachowywać wartości polskie i wytrwać w polskości, żyjąc poza granicami Kraju.
 

  Szkoła im.

Prezydenta

Ryszarda Kaczorowskiego

w Londynie