Zapisy

ZAPISY DO SZKOŁY

na rok szkolny 2020 – 2021

nabór on-line

Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku 4 – 16 lat

Dzieci zaczynają naukę w klasie 0, która przygotowuje je do rozpoczęcia nauki.

Klasy 1-3 to nauczanie początkowe – nauka integracyjna w ramach której jest j. polski, historia, geografia.

Klasy 4-7 – podążają  za wskazówkami Podstawy Programowej, a przedmiotami są j.polski, historia i elementy geografii.  Często lekcje mają charakter integracyjny.

W szkole przygotowujemy również do egzaminu GCSE Polish i A Level Polish. Są to egzaminy państwowe w angielskim systemie edukacyjnym.  Po zdaniu tych egzaminów uczniowie otrzymują punkty, które liczą się, gdy uczeń ubiega się o miejsce na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii.

Podczas roku szkolnego uczniowie mają okazję pójść dwa razy do teatru na przedstawienia teatru Syrena w Polskim Ośrodku Społeczno – Kulturalnym w Londynie. Są również organizowane wycieczki do Instytutu i muzeum gen. Wł. Sikorskiego,  Instytutu J. Pilsudskiego, Studium Polski Podziemnej.

Zapis dziecka do szkoły wymaga  wypełnienia  formularza oraz zapoznania się  regulaminem szkoły.  Zapisu można dokonać wyłącznie osobiście.  Należy przynieść  kopię aktu urodzenia dziecka oraz potwierdzenie adresu zamieszkania.

 

 

Koszt nauki

W ciągu roku szkolnego są trzy semestry.  Rodzice opłacają naukę za każdy semestr.

  1. 110 funtów za jedno dziecko za każdy semestr

  2. 176 funtów za dwoje dzieci za każdy semestr

  3.  220 funtow za troje dzieci za każdy semestr

Należy również uiścić kwotę 50 funtów za wpisowe.  Kwota ta jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi  gdy rodzic rezygnuje z miejsca w szkole.

Suma czesnego przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajmu klas, ubezpieczenie szkoły, wynagrodzenie dla nauczycieli, materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji, konkursów, apeli, przedstawień oraz koszty administracyjne.

  Szkoła im.

Prezydenta

Ryszarda Kaczorowskiego

w Londynie